Shotokan


Shotokan Karate

Okinawa-te

Okinawa-te. Zo heet de van oorsprong oosterse vechtkunst, die gebruikt werd om zich voor het leven te verdedigen. Deze vorm van Karate is niet op schrift gesteld. Het eerste japanse karate-systeem dat op papier werd gezet is Shotokan. Shotokan, uitgedragen en ontwikkeld door Gichin Funakoshi, dateert van omstreeks 1922. De naam Shotokan is ontstaan uit de samenvoeging Shoto, een pseudoniem van Funakoshi, en Kan, dat 'school' betekent.

In de loop van de tijd hebben zich uit Shotokan diverse stijlen ontwikkeld. In de zestiger jaren is karate overgewaaid naar Nederland. Ondanks de snelle ontwikkeling die daarna heeft plaatsgevonden is Shotokan wereldwijd een eenduidig en helder systeem gebleven. Shotokan leent zich uitstekend voor beoefening op verschillende niveau's en voor beoefening door mensen van alle leeftijden.