Training


De training

De opbouw

Onder leiding van Sensei Glenn Kneefel wordt er drie maal per week getraind. Op woensdag en vrijdag wordt er les gegeven en op zondag is er vrije training. De opbouw van een training ziet er ongeveer zo uit:
  • De sensei of sempei wordt begroet. Tevens worden deze momenten gebruikt als meditatie.
  • De warming-up en de conditie- en souplessetraining. *iedereen mag zijn eigen tempo aanhouden.
  • De karate-oefeningen, die onder te verdelen zijn in Kihon en Kata. Deze oefeningen zijn er om verschillende technieken aan te leren.
  • En het onderdeel Kumite. Kumite is waarbij het bij Karate uiteindelijk om draait: gevechtstraining met tegenstander(s). Dit kan in sportieve vorm (sparring), alsook in de harde vorm (het uitschakelen van je tegenstander). Alle bewegingen zijn beheerst en gecontroleerd en gaan veelal gepaard met een schreeuw voor de ontlading (Kiai).
  • En tenslotte wordt de training weer afgerond met groeten.

Goshin-Jitsu

Naast standaard Karate worden ook praktische zelfverdedigingstechnieken geoefend, die Goshin-Jitsu genoemd worden (Goshin = zelfverdediging, Jitsu = techniek). Karate wordt individueel beoefend, maar door de wijze van training en de goede sfeer ontstaat er een hecht teamgevoel tussen de leden van Goshin.

Opkomst

Voor de beste resultaten is het de bedoeling dat je minimaal 2 maal per week traint. De meesten trainen 3 maal per week. Het is belangrijk dat je minimaal één door-de-weekse training meemaakt PLUS de (vrije-) training op zondag-ochtend. Voor sommigen is het onmogelijk om twee of driemaal per week te trainen. Dit kan vooraf afgesproken worden.

Exameneisen

Hieronder zijn per Kyu de exameneisen te downloaden in PDF formaat. Als basis voor iedereen die traint dient men de Dojo kun en de gedragsregels te kennen en te respecteren.